Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
• Iveta Nováčková
• IČ: 67139566
• se sídlem: Trnková 18, 370 05 České Budějovice
• zapsané u obecního živnostenského úřadu, nám.Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice,
Sp. značka: Ž/9770/2015/BP/39334
• kontaktní údaje: Iveta Nováčková
• email: info@instyle-tanecni-obuv.cz
• telefon: 777711779
• www: instyle-tanecni-obuv.cz


Kamenná prodejna: IN Style taneční obuv, Hradební 14, 370 01 České Budějovice
(dále jen „prodávající“)


2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby,
která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své
podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na
webové stránce dostupné na internetové adrese www.instyle-tanecni-obuv.cz . (dále je „internetový
obchod“).


3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.


4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


II. Informace o zboží a cenách


1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny
u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou konečné. Připočítány ke
konečné ceně mohou být pouze náklady za dopravu a druh platby. To vše je viditelné při výběru
zmíněných položek. Nejsme plátci DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou
zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za
individuálně sjednaných podmínek.


2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém
obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Možnosti výběru dopravy a výběru platby jsou uvedeny ve výběru těchto položek při dokončování
objednávky. Využít lze především Zásilkovnu, PPL, DPD, omezeně Českou poštu. Platební
možnosti jsou: platba kartou online, platba převodem, apple pay..., hotovostní platba či kartou při
osobním odběru.


4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s
kupujícím jinak.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí
kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.


2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém
obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.


3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.


4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko potvrdit a
odeslat . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou
platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení
kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.


5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické
a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky
prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o
přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení
objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu,
kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou
potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením
objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.


6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za
nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího
o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních
podmínkách.


7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud
není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit
objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních
podmínkách.


8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v
internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu
zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické
potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje
kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu
pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu
prodávajícího.


9. Odeslání objednávky se považuje za uzavření kupní smlouvy a kupujícímu vzniká povinnost
platby objednaného zboží či služeb.


IV. Zákaznický účet


1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat
do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání
zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.


2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.


3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.


4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.


5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský
účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto
obchodních podmínek.


6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


7. Prodávající se zavazuje uvedená data kupujícího uchovávat v souladu s GDPR.


V. Platební podmínky a dodání zboží


1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 7777117795/2010, vedený u
    FIO banka České Budějovice
  • bezhotovostně platební kartou
  • dobírkou v hotovosti při předání zboží
  • online se službou platební brány Comgate
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek

 


2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.


3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.


4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného
poskytovatele elektronických plateb.


5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.


6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada
kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.


7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin


8. Zboží je kupujícímu dodáno:
• na adresu určenou kupujícím objednávce
• prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
• osobním odběrem v provozovně prodávajícího


9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.


10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v
objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy
smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.


12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k
dodávanému zboží.


14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů
na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu
zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


VI. Odstoupení od smlouvy


1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má
právo od kupní smlouvy odstoupit.


2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží
nebo dodání několika částí
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná
dodávka zboží.


3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na
vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž
cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit,
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil
jejich původní obal,
• dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a
prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od smlouvy,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.


4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve
lhůtě pro odstoupení od smlouvy.


5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od
smlouvy poskytovaný prodávajícím. Formulář je přiložen v zásilce k daňovému dokladu, nebo je
stažení na stránkách obchodu. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo
doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí
kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv
jednoznačným prohlášením e-mailem, zprávou na Messengeru nebo telefonátem.


6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.


7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal,
a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem
jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí
prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému
způsobu dodání zboží.


9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to
možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti
zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.
Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v
objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným
způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


VII. Práva z vadného plnění


1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a
na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům
právních předpisů.


2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se
vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v
souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení
o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující
prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční
doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.


4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z
vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo
pokud vadu sám kupující způsobil.


5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.


6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.


7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.


8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z
kupní ceny.


9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou
závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady
současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo
odstoupit od smlouvy.


10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna
volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže
být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva
stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.


11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující
požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.


12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil,
není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.


13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.


14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace
možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné
potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.


15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech
do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a
kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.


16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.


17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc
má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů
vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit
ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.


19. Volbu způsobu reklamace má kupující.


20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, §
2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele.


21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
reklamační řád prodávajícího.


VIII. Doručování


1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty.


2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto
obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu
uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.


IX. Osobní údaje


1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak
zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za
účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána
obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se
mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem
(zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa
bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními
stranami.


2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů
ZDE


X. Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
kupní smlouvy.


2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).


3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele.


XI. Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.


2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně
rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží
prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich
část bez souhlasu prodávajícího.


4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při
využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho
provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící
internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.


5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.


6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě
a není přístupná.


7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.1.2023